TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 3 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er J  [Slett Alle Filtre]
2003
J. Bremer, «Johan Bremer - ein uvanleg forskar i norsk psykiatri», Tidsskrift for den norske legeforening, bd. 123, s. 960-3, 2003.
2000
G. Høyer, «On the justification for civil commitment», Acta Psychiatrica Scandinavica, 2000.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no