TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 7 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er K  [Slett Alle Filtre]
2015
«Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne». Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2015.
2002
Ø. Larsen, «Kulturelt akseptabel tvang», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2002. [Online]. Available: http://tidsskriftet.no/article/583539.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no