TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 7 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er K  [Slett Alle Filtre]
Offentlige dokumenter
«Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne». Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2015.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no