Eksporter 14 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is K  [Slett Alle Filtre]
Bøker, bokkapitler
A. Syse, Klagesaksbehandling ved omsorgstvang etter velferdslovgivningen, bd. 1. Oslo: Fagbokforlaget, 2020, s. 700.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no