Eksporter 7 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is K  [Slett Alle Filtre]
2002
Ø. Larsen, «Kulturelt akseptabel tvang», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2002. [Online]. Available: http://tidsskriftet.no/article/583539.
2015
«Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne». Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2015.

Pågående prosjekter

For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no