Eksporter 36 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is P  [Slett Alle Filtre]
2007
K. Horn og Martinsen, E. W., «Pasienttilfredshet etter opphold i psykiatrisk døgnpost», Tidsskrift for den norske legeforening, bd. 11, s. 1506-9, 2007.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no