TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er P og Forfatter er Arne Repål  [Slett Alle Filtre]
2010
H. Kaasa og Repål, A., «Politi og psykiatri. En deskriptiv analyse.». Rapport fra politiet, Helse Sør-Øst og Psykiatrien i Vestfold HF, 2010.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no