TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er P og Forfatter er Johannes H. Langeveld  [Slett Alle Filtre]
Fagfellevurderte artikler
I. Joa, Hustoft, K., Anda, L. G., Brønnick, K., Nielssen, O., Johannessen, J. O., og Langeveld, J. H., «Public attitudes towards involuntary admission and treatment by mental health services in Norway», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 55, nr. November-December 2017, s. 1-7, 2017.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no