TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er P og Forfatter er Egil W. Martinsen  [Slett Alle Filtre]
2007
K. Horn og Martinsen, E. W., «Pasienttilfredshet etter opphold i psykiatrisk døgnpost», Tidsskrift for den norske legeforening, bd. 11, s. 1506-9, 2007.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no