TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 14 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er R  [Slett Alle Filtre]
2016
E. Ness, Steen, O., Reichelt, J. G., og Walby, F. A., «Reduksjon av tvangsinnleggelser fra legevakt», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, bd. 8, 2016.
2008
J. Dullum, «Rettsliggjøring og rettssikkerhet i psykiatrien», Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt., 2008.
2001
A. Færden, «Rehabilitering av psykiatriske langtidspasienter», Tidsskrift for Den norske legeforening, bd. 121, s. 3375-9, 2001.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no