Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is R and Forfatter is Randi Rosenqvist  [Slett Alle Filtre]
2009
R. Rosenqvist, Rettspsykiatri. Oslo: Universitetsforl., 2009, s. 144 s.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no