Eksporter 17 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is R  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
J. Dullum, «Rettsliggjøring og rettssikkerhet i psykiatrien», Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt., 2008.
F
A. Færden, «Rehabilitering av psykiatriske langtidspasienter», Tidsskrift for Den norske legeforening, bd. 121, s. 3375-9, 2001.
R
R. Rosenqvist, Rettspsykiatri. Oslo: Universitetsforl., 2009, s. 144 s.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no