TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 14 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er R  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
J. R. Mathisen, Føyn, P., og Heimdal, B., Rapport fra Gjennombruddsprosjekt psykiatri. Oslo: Den norske lægeforening, 2002.
Helsedirektoratet, «Rapport: Pasienter i det psykiske helsevern i 2009». 2011.
K. I. Iversen, Høyer, G., og Sexton, H. C., «Rates for civil commitment to psychiatric hospitals in Norway. Are registry data accurate?», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 63, 2009.
E. Ness, Steen, O., Reichelt, J. G., og Walby, F. A., «Reduksjon av tvangsinnleggelser fra legevakt», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, bd. 8, 2016.
A. Færden, «Rehabilitering av psykiatriske langtidspasienter», Tidsskrift for Den norske legeforening, bd. 121, s. 3375-9, 2001.
B. Stensrud, Hoyer, G., Granerud, A., og Landheim, A. S., «'Responsible, but Still not a Real Treatment Partner': A Qualitative Study of the Experiences of Relatives of Patients on Outpatient Commitment Orders», Issues in Mental Health Nursing, bd. 36, s. 583-91, 2015.
R. Wynn, «Restraint and seclusion in a Norwegian university psychiatric hospital», Universitetet i tromsø, 2004.
E. J. Svendsen, « Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study», Universitetet i Oslo, 2018.
B. Hustad, «Retten som kontrollorgan - hvordan anvendes vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern?», bd. 08. Lov og Rett, 2015.
M. Storvik, «Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern», Universitetet i Tromsø, Tromsø, Norge, 2017.
J. Dullum, «Rettsliggjøring og rettssikkerhet i psykiatrien», Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt., 2008.
R. Rosenqvist, Rettspsykiatri. Oslo: Universitetsforl., 2009, s. 144 s.
R. Norvoll, Hem, M. H., og Pedersen, R., «The Role of Ethics in Reducing and Improving the Quality of Coercion in Mental Health Care», HEC Forum, bd. 29, nr. 1, s. 59-74, 2017.
K. - E. Eitran, «Rusmiddelavhengiges pasientrettigheter ved frivillig behandling og rettigheter ved behandling under tvang», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2012.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no