Eksporter 17 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is R  [Slett Alle Filtre]
Andre vitenskapelige arbeider
R. F. Tellefsen og Midtbø, M. K., «Relasjonens virkning: Bruk av terapeutisk relasjon i tvangsbehandling», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i sykepleie, Bergen, 2020.
Bøker, bokkapitler
J. R. Mathisen, Føyn, P., og Heimdal, B., Rapport fra Gjennombruddsprosjekt psykiatri. Oslo: Den norske lægeforening, 2002.
R. Rosenqvist, Rettspsykiatri. Oslo: Universitetsforl., 2009, s. 144 s.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no