TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 42 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er T  [Slett Alle Filtre]
2015
H. E. Sture, «Tvang - En nødvendig krenkelse?». Høgskolen Stor/Haugesund, bachelor i sykepleie, 2015.
2012
M. Ellingsdalen og Skree, L., Trygghet - frihet - håp : om medisinfrie alternativer i psykisk helse. [Oslo]: wsoforening.blogspot.no, 2012.
«Tvang i psykisk helsevern. Ansatte og misfornøyde brukeres ulike oppfatninger.», Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, bd. 3, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Skien, s. 14 s., 2012.
«Tvang i psykisk helsevern : ansatte og misfornøyde brukeres ulike oppfatninger», Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Rådet for psykisk helse, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 2012.
G. H. Gabrielsen, «Tvang i psykisk helsevern - Paulsrudutvalgets forslag i et diskrimineringsperspektiv», Kritisk juss, 2012.
M. L. Tande, «Tvang som ressurs?», 2012.
S. H. Rydheim, «Tvangsinnleggelser som praksis kan ikke fortsette», Blogg, 2012.
T. B. Terkelsen og Larsen, I. B., «Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand. Erfaringer fra feltarbeid», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2012.
2011
T. M. Østnæs, «Tvang i psykisk helsevern : en kritisk gjennomgang av tvangsbegrepet, forekomst og effekter av tvangsbruk». Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, s. Institutt for psykologi, 2011.
E. Tanberg, «Tvangshjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4A», Juridiske Fakultet, bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO. Digitale utgivelser ved UIO, 2011.
T. Vestheim, «Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold - effekt av TID og trygghet», Best PracticeBest Practice. 2011.
2010
L. - M. Øye, «Tvang eller ikke tvang, er ikke spørsmålet», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2010.
A. J. W. Andersen og Husum, T. L., «Tvang og tilgjengelighet», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2010. [Online]. Available: http://www.idunn.no/tph/2010/02.
M. Knutzen og m.fl., Tvangsmiddelbruk er ikke behandling. Hertervig Forlag: , 2010.

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no