TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 3 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er T og Forfatter er Maria Knutzen  [Slett Alle Filtre]

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no