Eksporter 44 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is T  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
Helsedirektoratet, «Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang». 2006.
K. W. Sørgaard, Rezvy, G., Bugdanov, A., Sørlie, T., og Bratlid, T., «Treatment needs, diagnoses and use of services for acutely admitted psychiatric patients in northwest Russia and northern Norway», International Journal of Mental Health Systems, bd. 7, 2013.
R. A. Kroken, Johnsen, E., Ruud, T., Wentzel-Larsen, T., og Jørgensen, H. A., «Treatment of schizophrenia with antipsychotics in Norwegian emergency wards, a cross-sectional national study», BMC Psychiatry (Open Access), 2009.
M. Ellingsdalen og Skree, L., Trygghet - frihet - håp : om medisinfrie alternativer i psykisk helse. [Oslo]: wsoforening.blogspot.no, 2012.
L. - M. Øye, «Tvang eller ikke tvang, er ikke spørsmålet», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2010.
H. E. Sture, «Tvang - En nødvendig krenkelse?». Høgskolen Stor/Haugesund, bachelor i sykepleie, 2015.
M. Storvik, «Tvang i barnevern og psykiatri : vurdering av verdiriktighet». UiT - Norges arktiske universitet (Open Access), 2009.
M. Løvsletten, «Tvang i eget hjem», Sykepleien, 2014. [Online]. Available: https://sykepleien.no/sites/sykepleien.no/files/electronic-issues/articles/14ps1_tvang_i_eget_hjem_3024.pdf.
Pingvinen, «Tvang i hjemmet», 2013.
E. Case, «Tvang i Norsk psykisk helsevern - En redegjørelse av tvang». NTNU, Psykologisk institutt, 2014.
«Tvang i psykisk helsevern. Ansatte og misfornøyde brukeres ulike oppfatninger.», Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, bd. 3, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Skien, s. 14 s., 2012.
«Tvang i psykisk helsevern : ansatte og misfornøyde brukeres ulike oppfatninger», Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Rådet for psykisk helse, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 2012.
T. M. Østnæs, «Tvang i psykisk helsevern : en kritisk gjennomgang av tvangsbegrepet, forekomst og effekter av tvangsbruk». Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, s. Institutt for psykologi, 2011.
G. H. Gabrielsen, «Tvang i psykisk helsevern - Paulsrudutvalgets forslag i et diskrimineringsperspektiv», Kritisk juss, 2012.
R. Bremnes og Skui, H., «Tvang i psykisk helsevern - Status etter lovendringene i 2017». Helsedirektoratet, 2020.
R. Bremnes, «Tvang i psykisk helsevern - Utvikling i perioden 2013-2017». Helsedirektoratet, 2019.
A. J. W. Andersen og Husum, T. L., «Tvang og tilgjengelighet», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2010. [Online]. Available: http://www.idunn.no/tph/2010/02.
A. Syse, «Tvang og tilsyn i private hjem», Lov og rett, 2002.
M. L. Tande, «Tvang som ressurs?», 2012.
T. B. Christensen og Onstad, S., «Tvangsbehandling med legemidler i en psykiatrisk akuttavdeling», Tidsskrift for den norske legeforening, 2003.
E. Tanberg, «Tvangshjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4A», Juridiske Fakultet, bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO. Digitale utgivelser ved UIO, 2011.
J. Brabrand og Friis, S., «Tvangsinnleggelser i akuttpsykiatriske institusjoner (En sammelikning mellom Hedmark fylke og Ullevål sektor i Oslo)», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 117, s. 1737-9, 1997.
T. Tørrissen, «Tvangsinnleggelser i en akuttpsykiatrisk post», 2007.
O. H. Robak, «Tvangsinnleggelser i psykiatrien», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 117, s. 1736-7, 1997.
J. H. Bjørngaard og Hatling, T., «Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern i 2001-2002», SINTEF Unimed Helsetjenesteforskning, Trondheim, 2003.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no