Eksporter 42 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is T  [Slett Alle Filtre]
2009
M. Storvik, «Tvang i barnevern og psykiatri : vurdering av verdiriktighet». UiT - Norges arktiske universitet (Open Access), 2009.
E. E. Norby, «Tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3 - særlig om bruk av tvang i behandlingsøyemed», Juridiske fakultet., bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO: digitale utgivelser ved UIO., 2009.
2005
M. Knutzen, Tvangsmidler, relasjoner og krenkelse. Hertervig forlag, 2005.
H. Risa, «Tvingende nødvendig?». NTNU, Trondheim, s. II, 86 s. : ill., 2005.
1997
J. Brabrand og Friis, S., «Tvangsinnleggelser i akuttpsykiatriske institusjoner (En sammelikning mellom Hedmark fylke og Ullevål sektor i Oslo)», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 117, s. 1737-9, 1997.
O. H. Robak, «Tvangsinnleggelser i psykiatrien», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 117, s. 1736-7, 1997.
1986
G. Høyer, «Tvungent psykisk helsevern i Norge», Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsmedisin, Tromsø, 1986.

Pågående prosjekter

For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no