Eksporter 44 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is T  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
G. Høyer, «Tvangsinnleggelser og tvangsretensjon i psykiatriske institusjoner-en sammenligning av regelverk og praksis i de skandinaviske land», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 39, 1985.
S. H. Rydheim, «Tvangsinnleggelser som praksis kan ikke fortsette», Blogg, 2012.
K. Gjelstad, Løvdahl, H., Ruud, T., og Friis, S., «Tvangsinnleggelser til psykiatrisk observasjon - blir de opphevet dagen etter?», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2003.
K. Ø. Stavenes, «Tvangsmedisinering i psykiatrien. Adgangen til tvangsmedisinering etter phlsvl. § 4-4». Universitetet i Bergen, 2013.
M. K. Brun, Husum, T. L., og Pedersen, R., «Tvangsmedisinering i psykisk helsevern – en systematisk litteraturgjennomgang», Psykologtidsskriftet, bd. 54, s. side 186-195, 2017.
T. B. Terkelsen og Larsen, I. B., «Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand. Erfaringer fra feltarbeid», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2012.
M. Knutzen og m.fl., Tvangsmiddelbruk er ikke behandling. Hertervig Forlag: , 2010.
M. Knutzen, «Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Hvordan brukes de og hva kjennetegner pasientene?», Universitetet i Oslo, 2013.
M. Knutzen, Tvangsmidler, relasjoner og krenkelse. Hertervig forlag, 2005.
Ø. Ekeberg, «Tvangstiltak i norsk psykiatri», Tidsskrift for den norske legeforeningen, 2003.
H. Risa, «Tvingende nødvendig?». NTNU, Trondheim, s. II, 86 s. : ill., 2005.
E. E. Norby, «Tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3 - særlig om bruk av tvang i behandlingsøyemed», Juridiske fakultet., bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO: digitale utgivelser ved UIO., 2009.
G. Høyer, «Tvungent psykisk helsevern i Norge», Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsmedisin, Tromsø, 1986.
R. Bremnes, Hatling, T., og Bjørngaard, J. H., «Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i perioden 2001-2006. Sluttrapport», SINTEF Helse, 2008.
I. Cecilie Ho Sem og Hansen, O. Vestby, «Tvungent psykisk helsevern - med hovedvekt på psykisk helsevernloven § 3-3». Universitet i Oslo, Det juridiske fakultet, Oslo, 2019.
F. Jun Ma, «Tvungent Psykisk Helsevern. Rettssikkerhet og menneskerettigheter ved bruk av tvang i det psykisk helsevern», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2014.
T. Hatling, Bjørngaard, J. H., og Pedersen, P. B., «Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i 2002», SINTEF Helse, Trondheim, 2004.
T. Vestheim, «Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold - effekt av TID og trygghet», Best PracticeBest Practice. 2011.
B. Molewijk, Engerdahl, I. S., og Pedersen, R., «Two years of moral case deliberations on the use of coercion in mental health care: Which ethical challenges are being discussed by health care professionals?», Clinical Ethics, 2016.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no