Eksporter 349 resultater:
2005
M. Knutzen, Tvangsmidler, relasjoner og krenkelse. Hertervig forlag, 2005.
H. Risa, «Tvingende nødvendig?». NTNU, Trondheim, s. II, 86 s. : ill., 2005.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no