Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter is Ole Steen  [Slett Alle Filtre]
Fagfellevurderte artikler
E. Ness, Steen, O., Reichelt, J. G., og Walby, F. A., «Reduksjon av tvangsinnleggelser fra legevakt», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, bd. 8, 2016.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no