Eksporter 2 resultater:
Filtre: Forfatter is Dagfinn Bjørgen  [Slett Alle Filtre]
Andre vitenskapelige arbeider
D. Bjørgen, Storvold, A., Norvoll, R., og Husum, T. L., «Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv», Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i oslo, 2014.
Fagartikler (ikke fagfellevurdert)
D. Bjørgen, Norvoll, R., og Husum, T. L., «Hvordan forebygge tvang?», PsykologtidsskriftetPsykologtidsskriftet. 2016.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no