TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 336 resultater:
2014
P. Hartvig og Haaland, C. Fredrik, «Luftegårder i psykiatrien – et gufs fra fortiden eller et humant pasienttilbud?». Tidsskrift for Den norske legeforeningen, 2014.
G. F. Lorem, Frafjord, J. S., Steffensen, M., og wang, C. E. A., «Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs», Nursing Ethics, bd. 21, s. 347-358, 2014.
WSO, «Menneskerettighetsarbeidet 2014», We Shall Overcome, 2014.
«NOU: Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern», bd. 10. Regjeringen v/Justis- og beredskapsdepartementet, 2014.
G. F. Lorem, Steffensen, M., Frafjord, J., og wang, C. E. A., «Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevern», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2014.
K. Drivenes, «Oppfølging av legemiddelbruken til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold», Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Universitet i Oslo, 2014.
«Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern.Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014.». Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2014.
K. Sandholm, «Pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse - En kvalitativ undersøkelse av pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse til tvungent psykisk helsevern.». Høgskolen i Oslo og Akershus, Masterstudium i psykisk helsearbeid, 2014.
K. Tøgersen, Bjerke, E., Gjelstad, K., og Ruud, T., «Psykiatriske tvangsinnleggelser i Østfold i 2000 og 2010», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2014.
F. Skorpen, Thorsen, A. A., Forsberg, C., og Rehnsfeldt, A. W., «Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital», Nursing Ethics, bd. 21, s. 148-62, 2014.
F. Skorpen, Thorsen, A. A., Forsberg, C., og Rehnsfeldt, A. W., «Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital», Nurse Ethics, bd. 21, s. 148-62, 2014.
M. Løvsletten, «Tvang i eget hjem», Sykepleien, 2014. [Online]. Available: https://sykepleien.no/sites/sykepleien.no/files/electronic-issues/articles/14ps1_tvang_i_eget_hjem_3024.pdf.
E. Case, «Tvang i Norsk psykisk helsevern - En redegjørelse av tvang». NTNU, Psykologisk institutt, 2014.
F. Jun Ma, «Tvungent Psykisk Helsevern. Rettssikkerhet og menneskerettigheter ved bruk av tvang i det psykisk helsevern», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2014.
H. Riley, Høyer, G., og Lorem, G. F., «‘When coercion moves into your home’ – a qualitative study of patient experiences with outpatient commitment in Norway», Health & Social Care in the Community, 2014.
2013
V. D. Haugen, «Adgangen til bruk av tvang under tvungent psykisk helsevern - rettssikkerheten til pasienter med psykiske lidelser», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2013.
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012». 2013.
T. Hatling, Bruk av tvang i psykiske helsetjenester. Reidun Norvoll (red.), Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver. : Gyldendal Akademisk, 2013.
J. O. Roaldset, Hartvig, P., og Bjørkly, S., «Can lipid analysis help identify repeatedly violent patients after discharge from acute psychiatry?», Psychiatry Research, 2013.
M. Knutzen, Bjørkly, S., Eidhammer, G., Lorentzen, S., Mjøsund, N. H., Opjordsmoen, S., Sandvik, L., og Friis, S., «Characteristics of patients frequently subjected to pharmacological and mechanical restraint—A register study in three Norwegian acute psychiatric wards», Psychiatry Research, 2013.
I. B. Larsen og Terkelsen, T. B., «Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff», Nursing Ethics, 2013.
R. R. Diseth, «Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry», Universitetet i Oslo, DUO, 2013.
G. H. Kristiansen, Rydheim, S. H., og (red.), E. M. T., «Drøm i våken tilstand», Abstrakt forlag, 2013.
S. C. S. Ramdal, «Gjennom underkastelse mot selvstendighet». Københavns Universitet, 2013.
A. Opsal, «Involuntarily admitted patients with substance use disorders», UiO, 2013.

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no