Eksporter 9 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is J  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
J
E. U. Jensen, «Bruk av tvang i psykisk helsevern». Universitetet i Oslo, Oslo, 2006.
B. Jesper og Aggernæs, H., «Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 66, 2012.
I. Joa, Hustoft, K., Anda, L. G., Brønnick, K., Nielssen, O., Johannessen, J. O., og Langeveld, J. H., «Public attitudes towards involuntary admission and treatment by mental health services in Norway», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 55, nr. November-December 2017, s. 1-7, 2017.
K. Voll Joakimsen og Kristiansen, I. Julie, «Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.», Masteroppgave/UIS-HV/2018. University of Stavanger, Stavanger, 2018.
I. Hjulstad Johansen, Mellesdal, L. Solrunn, Jørgensen, H. A., og Hunskaar, S., «Admissions to a Norwegian emergency psychiatric ward: patient characteristics and referring agents. A prospective study», Nordic Journal of Psychiatry, s. 40-48, 2012.
A. R. Johansen, «Omsorg under rammen av tvang». [Drammen], s. 89 s., vedlegg, 2009.
I. Hjulstad Johansen, Morken, T., og Hunskaar, S., «How Norwegian casualty clinics handle contacts related to mental illness: A prospective observational study», International Journal of Mental Health Systems, bd. 6, s. 3, 2012.
L. Johnsen, Øysæd, H., Børnes, K., Moe, T. J., og Haavik, J., «A systematic intervention to improve patient information routines and satisfaction in a psychiatric emergency unit», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 61, 2007.
L. Pernille B. Johnsen, «Hva er den reelle endringen ved innføringen av en kompetansebasert modell i vurderingen av tvang i psykisk helsevernloven?». Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Bergen, 2018.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no