TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 8 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn er K og Forfatter er Maria Knutzen  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
K
M. Knutzen og m.fl., Tvangsmiddelbruk er ikke behandling. Hertervig Forlag: , 2010.
M. Knutzen, Tvangsmidler, relasjoner og krenkelse. Hertervig forlag, 2005.
M. Knutzen, Bjørkly, S., Eidhammer, G., Lorentzen, S., Mjøsund, N. H., Opjordsmoen, S., Sandvik, L., og Friis, S., «Characteristics of patients frequently subjected to pharmacological and mechanical restraint—A register study in three Norwegian acute psychiatric wards», Psychiatry Research, 2013.
M. Knutzen, Mjosund, N. H., Eidhammer, G., Lorentzen, S., Opjordsmoen, S., Sandvik, L., og Friis, S., «Characteristics of Psychiatric Inpatients Who Experienced Restraint and Those Who Did Not: A Case-Control Study», Psychiatric Services, 2011.
M. Knutzen, «Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Hvordan brukes de og hva kjennetegner pasientene?», Universitetet i Oslo, 2013.
M. Knutzen, Sandvik, L., Hauff, E., Opjordsmoen, S., og Friis, S., «Association between patients’ gender, age and immigrant background and use of restraint—A 2-year retrospective study at a department of emergency psychiatry», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 61, 2007.
M. Knutzen, Bjørkly, S., Eidhammer, G., Lorentzen, S., Mjøsund, N. H., Opjordsmoen, S., Sandvik, L., og Friis, S., «Mechanical and pharmacological restraints in acute psychiatric wards — Why and how are they used?», Psychiatry Research, 2012.
M. Knutzen, «Bruk av tvangsmidler i en psykiatrisk akuttavdeling årene 1994-1999». Universitetet i Oslo, Oslo, 2001.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no