TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 7 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn er O  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
O
S. O. Ose og Pettersen, I., «Døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne (PHV), 20. november 2012», SINTEFSINTEF. SINTEF, 2014.
H. J. Orefellen, «Frihet fra psykiatrisk tvang? Det menneskerettslige vern mot frihetsberøvelse og tvangsbehandling i psykisk helsevern - i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.», Juridiske fakultet, bd. Master. University of Oslo, DUO. Digitale utgivelser ved UIO., 2011.
A. Opsal, Kristensen, Ø., Vederhus, J. - K., og Clausen, T., «Perceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders», BMC Health Services Research 2016, bd. 16:656, 2016.
A. Opsal, «Involuntarily admitted patients with substance use disorders», UiO, 2013.
A. Opsal, Kristensen, Ø., Ruud, T., Larsen, T. K., Grawe, R. W., og Clausen, T., «Substance abuse in patients admitted voluntarily and involuntarily to acute psychiatric wards: a national cross-sectional study», Norsk EpidemiologiNorsk Epidemiologi, 2011.
S. Opjordsmoen, Friis, S., Melle, I., Haahr, U., Johannessen, J. O., Larsen, T. K., Røssberg, J. Ivar, Rund, B. Rishovd, Simonsen, E., Vaglum, P., og McGlashan, T. H., «A 2‐year follow‐up of involuntary admission’s influence upon adherence and outcome in first‐episode psychosis», Acta Psychiatrica ScandinavicaActa Psychiatrica Scandinavica, bd. 121, 2010.
S. Olaisen og Østmo, A. M., «Et litteraturstudium om lidelsen schizofreni knyttet opp mot bruken av tvang i psykiatrien». Universitetet i tromsø, 2012.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no