Eksporter 22 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is R  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
K. Røtvold og Wynn, R., «Involuntary psychiatric admission: how the patients are detected and the general practitioners’ expectations for hospitalization. An interview-based study», International Journal of Mental Health Systems, bd. 10, 2016.
K. Røtvold og Wynn, R., «Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors’ experiences of being pressured», Nordic Journal of PsychiatryNordic Journal of Psychiatry, bd. 69, 2015.
K. Røtvold og Wynn, R., «How involuntary admission might have been avoided: An interview study of referring general practitioners», European Psychiatry, bd. 41, 2017.
M. Rø, «Diskurser i psykisk helsevern: En analyse av hvordan selvbestemmelse og tvang kommuniseres i psykisk helsevern». Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Masteroppgave, 2012.
S. H. Rydheim, «Viktige stemmer», Erfaringskompetanse.no, Nett, 2013.
S. H. Rydheim, «Tvangsinnleggelser som praksis kan ikke fortsette», Blogg, 2012.
S. H. Rydheim, «Egne erfaringer med tvang i psykisk helsevern : en artikkel om tvangsproblematikk sett fra et brukerperspektiv», Impuls, Oslo, 2012.
T. Ruud, Rognaldsen, M., Haugom, E. Woldsengen, og Hynnekleiv, T., «Hva er skjerming? Utvikling av kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern», Akuttnettverket.no, 2019.
J. Rugkåsa, Nyttingnes, O., Simonsen, T. Breines, Benth, J. Šaltytė, Lau, B., Riley, H., Løvsletteng, M., Christensen, T. B., Austegard, A. - T. Andersen, og Høyer, G., «The use of outpatient commitment in Norway: Who are the patients and what does it involve?», 2018.
K. Rotvold og Wynn, R., «Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors' experiences of being pressured», Nordic Journal of Psychiatry, s. 1-7, 2014.
R. Rosenqvist, Rettspsykiatri. Oslo: Universitetsforl., 2009, s. 144 s.
O. H. Robak, «Tvangsinnleggelser i psykiatrien», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 117, s. 1736-7, 1997.
J. Olav Roaldset og Bjørkly, S., «Patients' own statements of their future risk for violent and self-harm behaviour: A prospective inpatient and post-discharge follow-up study in an acute psychiatric unit», Psychiatry Research, 2010.
J. O. Roaldset, Hartvig, P., og Bjørkly, S., «Can lipid analysis help identify repeatedly violent patients after discharge from acute psychiatry?», Psychiatry Research, 2013.
H. Risa, «Tvingende nødvendig?». NTNU, Trondheim, s. II, 86 s. : ill., 2005.
H. Riley, Høyer, G., og Lorem, G. F., «‘When coercion moves into your home’ – a qualitative study of patient experiences with outpatient commitment in Norway», Health & Social Care in the Community, 2014.
H. Riley, Sharashova, E., Rugkåsa, J., Nyttingnes, O., Christensen, T. B., Austegard, A. - T. Andersen, Løvsletten, M., Lau, B., og Høyer, G., «Out-patient commitment order use in Norway: incidence and prevalence rates, duration and use of mental health services from the Norwegian Outpatient Commitment Study», BJPsych Open, nr. Sep; 5(5): e75, 2019.
H. Riley, «When coercion moves into your home. A study of outpatient commitment in Northern Norway», Universitetet i Tromsø, Tromsø, Norge, 2016.
S. Klæbo Reitan, Helvik, A. - S., og Iversen, V., «Use of mechanical and pharmacological restraint over an eight-year period and its relation to clinical factors», bd. 72, nr. 1, s. 24-30, 2017.
M. Rehman, «Should Dignity be Compromised?- Contextualizing the Relation Between Coercive Treatment and Dignity, from the Perspective of Persons with Experience from Norwegian Mental Health Care Facilities.». Universitetet i Sør-Norge, Kongsberg, 2018.
S. C. S. Ramdal, «Gjennom underkastelse mot selvstendighet». Københavns Universitet, 2013.
M. Brekke Rabben og Thomassen, Ø., «Humane treatment versus means of control: coercive measures in Norwegian high-security psychiatry, 1895–1978», History of Psychiatry, bd. 30, nr. 4, 2019.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no