TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 24 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn er D  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
G. Høyer og Drange, H., «Bruk av tvangsmidler i norske psykiatriske institusjoner», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 111, s. 1709-1713, 1991.
L
G. Høyer og Dalgard, O. S., Lærebok i rettspsykiatri. Oslo: Gyldendal akademisk, 2002, s. 365 s. : ill.
R
J. Dullum, «Rettsliggjøring og rettssikkerhet i psykiatrien», Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt., 2008.
U
G. Høyer og Drange, H., «Utviklingen av tvangsmiddelbruk i norske psykiatriske institusjoner», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 114, s. 585-8, 1994.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no