TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 36 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn er M  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
K. Horn og Martinsen, E. W., «Pasienttilfredshet etter opphold i psykiatrisk døgnpost», Tidsskrift for den norske legeforening, bd. 11, s. 1506-9, 2007.

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no