TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 4 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn er U  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
F
E. Marie Bleikelia, Haugen, C. Hagen, Svingen, N. Madelene B., og Ulvestad, I., «Forebygging i akuttpsykiatrien». NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for helsevitenskap Gjøvik, bachelor i sykepleie, Gjøvik, 2019.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no