Eksporter 7 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is I  [Slett Alle Filtre]
Norske doktorgrader
K. I. Iversen, «Coercion in the delivery of mental health services in Norway», Universitetet i tromsø, BIBSYS, 2008.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no