Eksporter 2 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is J and Forfatter is Jacob, Anders  [Slett Alle Filtre]
Fagfellevurderte artikler
M. Veland og Jacob, A., «Bruker mindre tvang», Sykepleien, 2016.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no