Eksporter 1 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is J and Forfatter is Elin Ustvedt Jensen  [Slett Alle Filtre]
Masteroppgaver
E. U. Jensen, «Bruk av tvang i psykisk helsevern». Universitetet i Oslo, Oslo, 2006.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no