TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 19 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn er G  [Slett Alle Filtre]
1989
J. H. R. Gundersen og Rolstad, M., «Psykose og tvangsinnleggelse ved anorexia nevrosa», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 109, s. 825-8, 1989.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no