TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 6 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn er I  [Slett Alle Filtre]
2007
K. I. Iversen, Høyer, G., og Sexton, H. C., «Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 30, 2007.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no