TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 35 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn er K  [Slett Alle Filtre]
2010
H. Kaasa og Repål, A., «Politi og psykiatri. En deskriptiv analyse.». Rapport fra politiet, Helse Sør-Øst og Psykiatrien i Vestfold HF, 2010.
H. Koleib, «Skjerming og brukermedvirkning i psykiatrien». Universitetet i Stavanger, 2010.
M. Knutzen og m.fl., Tvangsmiddelbruk er ikke behandling. Hertervig Forlag: , 2010.

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no