TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Erfaringsbaserte tekster og brukeropplevelser relatert til tvang

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no