Forfattere År Tittel
Anda, S.O. 2010 Åpen innleggelse gav bedre liv
Bjørgen, D.; Norvoll, R.; Husum, T.L. 2016 Hvordan forebygge tvang?
Bjørgen, D.; Storvold, A.; Norvoll, R.; Husum, T.L. 2014 Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv
Ellingsdalen, M. 2009 Frihet fra tvang en forutsetning for frivillighet
Ellingsdalen, M.; Skree, L. 2012 Trygghet - frihet - håp : om medisinfrie alternativer i psykisk helse
Førde, R.; Norvoll, R.; Hem, M.H.; Pedersen, R. 2016 Next of kin’s experiences of involvement during involuntary hospitalization and coercion
Hammervold, U.E. 2009 Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern
Hem, M.H.; Pedersen, R.; Norvoll, R.; Molewijk, B. 2015 Evaluating clinical ethics support in mental healthcare: a systematic literature review
Husum, T.L. 2018 "A plea for recognition" Users' experience of humiliation during mental health care
Husum, T.L.; Norvoll, R. 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
Kristiansen, G.H.; Rydheim, S.H.; (red.), E.M.T. 2013 Drøm i våken tilstand
Legernes, E. 2016 En narrativ undersøkelse av menneskers historier om psykisk helsevern, krenkelser og selvforståelse
Mantila, H.Christine; Johnson, T.; Nyttingnes, O.; Hammer, J. 2019 Utforsket pasienters opplevelse av tvang
Martinsen, E.H.; Weimand, B.M.; Pedersen, R.; Norvoll, R. 2017 The silent world of young next of kin in mental healthcare
Martinsen, E.H.; Weimand, B.M.; Pedersen, R.; Norvoll, R. 2017 Hvordan snakke med unge som har sett tvang mot familiemedlemmer?
Martinsen, E.H.; Weimand, B.M.; Norvoll, R. 2019 Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care
Norvoll, R.; Husum, T.L. 2011 Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang.
Nyttingnes, O. 2018 Patients' experience of Coercion in Mental Health Care
Rehman, M. 2018 Should Dignity be Compromised?- Contextualizing the Relation Between Coercive Treatment and Dignity, from the Perspective of Persons with Experience from Norwegian Mental Health Care Facilities.
Roaldset, J.Olav; Bjørkly, S. 2010 Patients' own statements of their future risk for violent and self-harm behaviour: A prospective inpatient and post-discharge follow-up study in an acute psychiatric unit

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no