Forfattere År Tittelsorter i synkende rekkefølge
Husum, T.L. 2018 "A plea for recognition" Users' experience of humiliation during mental health care
Stensrud, B.; Hoyer, G.; Beston, G.; Granerud, A.; Landheim, A.S. 2016 "Care or control?": a qualitative study of staff experiences with outpatient commitment orders
Bjørgen, D.; Storvold, A.; Norvoll, R.; Husum, T.L. 2014 Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv
Husum, T.L.; Norvoll, R. 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
Anda, S.O. 2010 Åpen innleggelse gav bedre liv
Hammervold, U.E. 2009 Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern
Martinsen, E.H.; Weimand, B.M.; Norvoll, R. 2019 Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care
Kristiansen, G.H.; Rydheim, S.H.; (red.), E.M.T. 2013 Drøm i våken tilstand
Rydheim, S.H. 2012 Egne erfaringer med tvang i psykisk helsevern : en artikkel om tvangsproblematikk sett fra et brukerperspektiv
Legernes, E. 2016 En narrativ undersøkelse av menneskers historier om psykisk helsevern, krenkelser og selvforståelse
Hem, M.H.; Pedersen, R.; Norvoll, R.; Molewijk, B. 2015 Evaluating clinical ethics support in mental healthcare: a systematic literature review
Stensrud, B. 2016 Experiences with outpatient commitment orders from the perspectives of patients, relatives and staff - A qualitative study
Ellingsdalen, M. 2009 Frihet fra tvang en forutsetning for frivillighet
Bjørgen, D.; Norvoll, R.; Husum, T.L. 2016 Hvordan forebygge tvang?
Martinsen, E.H.; Weimand, B.M.; Pedersen, R.; Norvoll, R. 2017 Hvordan snakke med unge som har sett tvang mot familiemedlemmer?
WSO, 2014 Menneskerettighetsarbeidet 2014
Førde, R.; Norvoll, R.; Hem, M.H.; Pedersen, R. 2016 Next of kin’s experiences of involvement during involuntary hospitalization and coercion
Nyttingnes, O. 2018 Patients' experience of Coercion in Mental Health Care
Roaldset, J.Olav; Bjørkly, S. 2010 Patients' own statements of their future risk for violent and self-harm behaviour: A prospective inpatient and post-discharge follow-up study in an acute psychiatric unit
Rehman, M. 2018 Should Dignity be Compromised?- Contextualizing the Relation Between Coercive Treatment and Dignity, from the Perspective of Persons with Experience from Norwegian Mental Health Care Facilities.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no