Forfattere År Tittel
Aasen, H. 2009 Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet: Etiske og juridiske utfordringer
Aasland, O.Gjerløw; Husum, T.L.; Førde, R.; Pedersen, R. 2018 Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien
Bernt, J.F. 2009 Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven
Blesvik, S.; Diseth, R.; Husum, T.L.; Kogstad, R.; Orefellen, H.J.; Thune, G.H. 2006 Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge?
Diseth, R.R. 2013 Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry
Diseth, R.R.; Høglend, P.A. 2011 Potential legal protection problems in the use of compulsory commitment in mental health care in Norway
Diseth, R.; Høglend, P. 2014 Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion
Dullum, J. 2008 Rettsliggjøring og rettssikkerhet i psykiatrien
Dunseth, S. 2017 Kan man forsvare selvmord? En diskusjon om rasjonelle selvmord i psykisk helsevern
Egeli, G. 2009 Samtykke til psykisk helsevern og forholdet mellom frivillighet og tvang
Engerdahl, I.S.; Moljewijk, A.; Pedersen, R. 2016 Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern: når lovverk møter praksis
Eriksen, J.A. 2016 Bør tvang i psykiatrien forbys? -En vurdering av de materielle vilkårene i psykisk helsevernloven § 3-3 sett i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
Hatling, T. 2013 Bruk av tvang i psykiske helsetjenester
Haugland, K.Kise; Røstbakken, T. 2018 God fagutøvelse hindrer ikke overgrep
Hem, M.H.; Gjerberg, E.; Husum, T.L.; Pedersen, R. 2016 Ethical challenges when using coercion in mental healthcare: A systematic literature review
Hofmann, B. 2007 Det moralske grunnlaget for å vurdere samtykkekompetanse
Hustoft, K.; Larsen, T.K.; Auestad, B.; Joa, I.; Johanessen, J.O.; Ruud, T. 2013 Predictors of involuntary hospitalizations to acute psychiatry
Husum, T.L.; Hem, M.H.; Pedersen, R. 2018 En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester
Husum, T.L.; Hjort, H. 2009 Menneskerettigheter i psykisk helsevern (Human rights in mental health care).
Høyer, G. 2000 On the justification for civil commitment

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no