Forfattere År Tittel
Aasen, H. 2009 Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet: Etiske og juridiske utfordringer
Bernt, J.F. 2009 Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven
Blesvik, S.; Diseth, R.; Husum, T.L.; Kogstad, R.; Orefellen, H.J.; Thune, G.H. 2006 Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge?
Diseth, R.R. 2013 Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry
Diseth, R.R.; Høglend, P.A. 2011 Potential legal protection problems in the use of compulsory commitment in mental health care in Norway
Diseth, R.; Høglend, P. 2014 Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion
Dullum, J. 2008 Rettsliggjøring og rettssikkerhet i psykiatrien
Egeli, G. 2009 Samtykke til psykisk helsevern og forholdet mellom frivillighet og tvang
Hatling, T. 2013 Bruk av tvang i psykiske helsetjenester
Hem, M.H.; Gjerberg, E.; Husum, T.L.; Pedersen, R. 2016 Ethical challenges when using coercion in mental healthcare: A systematic literature review
Hofmann, B. 2007 Det moralske grunnlaget for å vurdere samtykkekompetanse
Hustoft, K.; Larsen, T.K.; Auestad, B.; Joa, I.; Johanessen, J.O.; Ruud, T. 2013 Predictors of involuntary hospitalizations to acute psychiatry
Husum, T.L.; Hjort, H. 2009 Menneskerettigheter i psykisk helsevern (Human rights in mental health care).
Høyer, G. 1985 Tvangsinnleggelser og tvangsretensjon i psykiatriske institusjoner-en sammenligning av regelverk og praksis i de skandinaviske land
Høyer, G. 1986 Tvungent psykisk helsevern i Norge
Høyer, G. 2000 On the justification for civil commitment
Høyer, G.; Dalgard, O.S. 2002 Lærebok i rettspsykiatri
Høyer, G.; Kjellin, L.; Engberg, M.; Kaltiala-Heino, R.; Nilstun, T.; Sigurjonsdottir, M.; Syse, A. 2002 Paternalism and autonomy: A presentation of a Nordic study on the use of coercion in the mental health care system
Iversen, K.I.; Høyer, G.; Sexton, H.; Grønli, O.K. 2002 Perceived coercion among patients admitted to acute wards in Norway
Iversen, K.I.; Høyer, G.; Sexton, H.C. 2007 Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no