Forfattere År Tittel
Høyer, G. 1986 Tvungent psykisk helsevern i Norge
Høyer, G. 2000 On the justification for civil commitment
Høyer, G.; Dalgard, O.S. 2002 Lærebok i rettspsykiatri
Høyer, G.; Kjellin, L.; Engberg, M.; Kaltiala-Heino, R.; Nilstun, T.; Sigurjonsdottir, M.; Syse, A. 2002 Paternalism and autonomy: A presentation of a Nordic study on the use of coercion in the mental health care system
Iversen, K.I.; Høyer, G.; Sexton, H.; Grønli, O.K. 2002 Perceived coercion among patients admitted to acute wards in Norway
Iversen, K.I.; Høyer, G.; Sexton, H.C. 2007 Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards
Jesper, B.; Aggernæs, H. 2012 Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries
Johnsen, L.Pernille B. 2018 Hva er den reelle endringen ved innføringen av en kompetansebasert modell i vurderingen av tvang i psykisk helsevernloven?
Kaasa, H.; Repål, A. 2010 Politi og psykiatri. En deskriptiv analyse.
Kogstad, R.E. 2009 Protecting mental health clients' dignity — The importance of legal control
Lorem, G.F.; Steffensen, M.; Frafjord, J.; wang, C.E.A. 2014 Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevern
Martinsen, E.H.; Weimand, B.M.; Pedersen, R.; Norvoll, R. 2017 Hvordan snakke med unge som har sett tvang mot familiemedlemmer?
Midré, M. 2001 Individuell frihet og statlig paternalisme – om bruk av tvang innen psykisk helsevern
Molewijk, B.; Engerdahl, I.S.; Pedersen, R. 2016 Two years of moral case deliberations on the use of coercion in mental health care: Which ethical challenges are being discussed by health care professionals?
Molewijk, B.; Kok, A.; Husum, T.; Pedersen, R.; Aasland, O. 2017 Staff’s normative attitudes towards coercion: the role of moral doubt and professional context—a cross-sectional survey study
Myklebust, L.; Sorgaard, K.; Wynn, R. 2014 Local psychiatric beds appear to decrease the use of involuntary admission: a case-registry study
Norby, E.E. 2009 Tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3 - særlig om bruk av tvang i behandlingsøyemed
Nordberg, L.K.B. 2011 Suicidalitet og tvang. Juridiske og etiske aspekter ved bruk av tvang overfor suicidale pasienter.
Norvoll, R.; Hem, M.H.; Pedersen, R. 2017 The Role of Ethics in Reducing and Improving the Quality of Coercion in Mental Health Care
Orefellen, H.J. 2011 Frihet fra psykiatrisk tvang? Det menneskerettslige vern mot frihetsberøvelse og tvangsbehandling i psykisk helsevern - i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no