Forfatter Year of Publication Tittel
Jan Stensland Holte 2000 Skjerming : teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring
Jan Stensland Holte 2001 "Som en livbøye i et opprørt hav…" Skjerming - teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring.
Thor Egil Holtskog 2011 Når erfarne psykiatriske sykepleiere håndterer høy voldsrisiko. En belysning av erfarne psykiatriske sykepleieres opplevelse og sykepleie i møte med pasienter der voldsrisiko er vurdert som høy.
Kjetil Horn 2007 Pasienttilfredshet etter opphold i psykiatrisk døgnpost
Bente Hustad 2015 Retten som kontrollorgan - hvordan anvendes vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern?
Elena Andrea Kvistad Hustad 2019 Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern
Kjetil Hustoft 2017 Voluntary or involuntary acute psychiatric hospitalization in Norway: A 24 h follow up study
Kjetil Hustoft 2013 Predictors of involuntary hospitalizations to acute psychiatry
Tonje Lossius Husum 2008 The Staff Attitude to Coercion Scale(SACS): Reliability, validity and feasibility.
Tonje Lossius Husum 2009 Menneskerettigheter i psykisk helsevern (Human rights in mental health care).
Tonje Lossius Husum 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
Tonje Lossius Husum 2018 En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester
Tonje Lossius Husum 2011 Staff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway
Tonje Lossius Husum 2018 "A plea for recognition" Users' experience of humiliation during mental health care
Tonje Lossius Husum 2010 A cross-sectional prospective study of seclusion, restraint and involuntary medication in acute psychiatric wards: Patient, staff and ward characteristics.
Tonje Lossius Husum 2010 Staff attitudes and thoughts about the use of coercion in psychiatric acute wards
Georg Høyer 1994 Utviklingen av tvangsmiddelbruk i norske psykiatriske institusjoner
Georg Høyer 1986 Tvungent psykisk helsevern i Norge
Georg Høyer 2008 Involuntary hospitalization in contemporary mental health care. Some (still) unanswered questions.
Georg Høyer 2000 On the justification for civil commitment
Georg Høyer 2016 Herman Wedel Major – personen, legen og reformatoren
Georg Høyer 2002 Lærebok i rettspsykiatri
Georg Høyer 2016 Kontrollkommisjonene i psykisk helsevern – Herman Wedel Majors nyskapning
Georg Høyer 2002 Paternalism and autonomy: A presentation of a Nordic study on the use of coercion in the mental health care system
Georg Høyer 1985 Tvangsinnleggelser og tvangsretensjon i psykiatriske institusjoner-en sammenligning av regelverk og praksis i de skandinaviske land
Georg Høyer 1991 Bruk av tvangsmidler i norske psykiatriske institusjoner
Knut Ivar Iversen 2008 Coercion in the delivery of mental health services in Norway
Knut Ivar Iversen 2007 Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards
Knut Ivar Iversen 2009 Rates for civil commitment to psychiatric hospitals in Norway. Are registry data accurate?
Valentina Cabral Iversen 2011 Clinical differences between immigrants voluntarily and involuntarily admitted to acute psychiatric units: a 3‐year prospective study
Valentina Iversen 2004 Differences in acute psychiatric admissions between asylum seekers and refugees
Knut Ivar Iversen 2002 Perceived coercion among patients admitted to acute wards in Norway
Elin Ustvedt Jensen 2006 Bruk av tvang i psykisk helsevern
Bak Jesper 2012 Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries
Inge Joa 2017 Public attitudes towards involuntary admission and treatment by mental health services in Norway
Joakimsen, Kine Voll 2018 Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.
Ingrid Hjulstad Johansen 2012 Admissions to a Norwegian emergency psychiatric ward: patient characteristics and referring agents. A prospective study
Aina Ryttersveen Johansen 2009 Omsorg under rammen av tvang
Ingrid Hjulstad Johansen 2012 How Norwegian casualty clinics handle contacts related to mental illness: A prospective observational study
Line Pernille Bjørnstad Johnsen 2018 Hva er den reelle endringen ved innføringen av en kompetansebasert modell i vurderingen av tvang i psykisk helsevernloven?
Leif Johnsen 2007 A systematic intervention to improve patient information routines and satisfaction in a psychiatric emergency unit
Henriette Kaasa 2010 Politi og psykiatri. En deskriptiv analyse.
Kalseth, B 2019 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2017
Kalseth, B 2019 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2018
Karagøz, Eli Margrete Nielsen 2018 Bostedsløse pasienter og tvungent psykisk helsevern - En kvalitativ studie av vedtaksansvarliges erfaringer
Kjellin, Lars 2006 Differences in perceived coercion at admission to psychiatric hospitals in the Nordic countries
Thea Kjærvik 2017 Adgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse
Maria Knutzen 2011 Characteristics of Psychiatric Inpatients Who Experienced Restraint and Those Who Did Not: A Case-Control Study
Maria Knutzen 2013 Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Hvordan brukes de og hva kjennetegner pasientene?
Maria Knutzen 2007 Association between patients’ gender, age and immigrant background and use of restraint—A 2-year retrospective study at a department of emergency psychiatry

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no