TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Alle forfattere

Forfatter Year of Publication Tittel
Ragnfrid Eline Kogstad 2011 In defence of a humanistic approach to mental health care: recovery processes investigated with the help of clients; narratives on turning points and processes of gradual change
Ragnfrid Kogstad 2014 The Knowledge Concealed in Users' Narratives, Valuing Clients' Experiences as Coherent Knowledge in Their Own Right
Ragnfrid Eline Kogstad 2009 Protecting mental health clients' dignity — The importance of legal control
Hanan Koleib 2010 Skjerming og brukermedvirkning i psykiatrien
Gunn Helen Kristiansen 2013 Drøm i våken tilstand
Rune A. Kroken 2009 Treatment of schizophrenia with antipsychotics in Norwegian emergency wards, a cross-sectional national study
Dag Øystein Langerud 2011 Omfanget av tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern 2007-2009
Larsen, Øivind 2002 Kulturelt akseptabel tvang
Maria Grastveit Larsen 2014 Bruk av tvang i psykiatrisk helseteneste
Inger B Larsen 2013 Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff
Reidar Larsen 2019 Å forebygge bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
Elisa Legernes 2016 En narrativ undersøkelse av menneskers historier om psykisk helsevern, krenkelser og selvforståelse
Geir F Lorem 2014 Good coercion: Patients' moral evaluation of coercion in mental health care.
Geir F Lorem 2014 Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevern
Geir F Lorem 2013 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs
Geir F Lorem 2014 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs
Knut J. Lunde 2008 Hva kan norsk psykiatri lære av Italia?
Maria Løvsletten 2014 Tvang i eget hjem
Fa Jun Ma 2014 Tvungent Psykisk Helsevern. Rettssikkerhet og menneskerettigheter ved bruk av tvang i det psykisk helsevern
Hanna Christine Julie Mantila 2019 Utforsket pasienters opplevelse av tvang
Elin Håkonsen Martinsen 2017 The silent world of young next of kin in mental healthcare
Elin Håkonsen Martinsen 2017 Hvordan snakke med unge som har sett tvang mot familiemedlemmer?
Elin Håkonsen Martinsen 2019 Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care
Juan Robbie Mathisen 2002 Rapport fra Gjennombruddsprosjekt psykiatri
Mattson, Åse L. 2012 A qualitative exploration of how health care workers in an inpatient setting in Norway experience working with patients who self-injure
Markus Midré 2001 Individuell frihet og statlig paternalisme – om bruk av tvang innen psykisk helsevern
Bert Molewijk 2016 Two years of moral case deliberations on the use of coercion in mental health care: Which ethical challenges are being discussed by health care professionals?
Bert Molewijk 2015 Dealing with ethical challenges: a focus group study with proessionals in mental health care
Bert Molewijk 2017 Staff’s normative attitudes towards coercion: the role of moral doubt and professional context—a cross-sectional survey study
Molnes, Bernt Marius G. 2019 ''Du må bli med oss.'' - Oppfattelse av tvang, behandling og bedringsprosesser hos inneliggende pasienter med tvangsvedtak i tverrfaglig spesialisert rusbehandlng (TSB)
Gunnar Morken 2008 Non-adherence to antipsychotic medication, relapse and rehospitalisation in recent-onset schizophrenia
Lars Henrik Myklebust 2012 Factors of importance to involuntary admission
Myklebust, Lars 2014 Local psychiatric beds appear to decrease the use of involuntary admission: a case-registry study
Lars Henrik Myklebust 2017 How mental health service systems are organized may affect the rate of acute admissions to specialized care: Report from a natural experiment involving 5338 admissions
Ida Kvalheim Nerås 2010 Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
Ewa Ness 2016 Reduksjon av tvangsinnleggelser fra legevakt
Trygve Nissen 2013 Physical Restraint and Near Death of a Psychiatric Patient
Elin Elisabeth Norby 2009 Tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3 - særlig om bruk av tvang i behandlingsøyemed
Lena Kristine Bugge Nordberg 2011 Suicidalitet og tvang. Juridiske og etiske aspekter ved bruk av tvang overfor suicidale pasienter.
Jan Norum 2012 Admission and stay in psychiatric hospitals in northern Norway among Sami and a control group. A registry-based study
Jan Norum 2012 Compulsory and voluntary admission in psychiatric hospitals in northern Norway 2009–2010. A national registry-based analysis
Reidun Norvoll 2008 Delrapport 1. Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus – en presentasjon av internasjonal og nasjonal litteratur.
Reidun Norvoll 2008 Det er nå det begynner! – Hovedrapport fra prosjektet ”Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus” (BAT)
Reidun Norvoll 2007 Det lukkede rom : bruk av skjerming som behandling og kontroll i psykiatriske akuttposter
Reidun Norvoll 2015 Skjerming i akuttpsykiatrien
Reidun Norvoll 2017 The Role of Ethics in Reducing and Improving the Quality of Coercion in Mental Health Care
Reidun Norvoll 2011 Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang.
Reidun Norvoll 2016 Exploring the views of people with mental health problems' on the concept of coercion: Towards a broader socio-ethical perspective
Olav Nyttingnes 2007 Færre tvangsinnlagte i årene etter 1999
Olav Nyttingnes 2018 Patients' experience of Coercion in Mental Health Care

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no