TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Alle forfattere

Forfatter Year of Publication Tittel
Olav Nyttingnes 2007 Færre tvangsinnlagte i årene etter 1999
Solvor Olaisen 2012 Et litteraturstudium om lidelsen schizofreni knyttet opp mot bruken av tvang i psykiatrien
S. Opjordsmoen 2010 A 2‐year follow‐up of involuntary admission’s influence upon adherence and outcome in first‐episode psychosis
Anne Opsal 2016 Perceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders
Anne Opsal 2011 Substance abuse in patients admitted voluntarily and involuntarily to acute psychiatric wards: a national cross-sectional study
Anne Opsal 2013 Involuntarily admitted patients with substance use disorders
Hege Jeanette Orefellen 2011 Frihet fra psykiatrisk tvang? Det menneskerettslige vern mot frihetsberøvelse og tvangsbehandling i psykisk helsevern - i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Solveig Osborg Ose 2014 Døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne (PHV), 20. november 2012
Kristin Hærnes Paasche 2017 Etablering av tvungent psykisk helsevern - et menneskerettslig perspektiv
Adrian R. Pasareanu 2016 Improved drug-use patterns at 6 months post-discharge from inpatient substance use disorder treatment: results from compulsorily and voluntarily admitted patients
Pasareanu, Adrian R. 2017 Mental distress following inpatient substance use treatment, modified by substance use; comparing voluntary and compulsory admissions
Adrian R. Pasereanu 2015 Quality of life improved following in-patient substance use disorder treatment
Pawlica, Anja C 2018 Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden
Reidar Pedersen 2017 Etikk i psykiske helsetjenester
Karen Louise Pedersen 2008 Pårørendes opplevelse av politiassistert tvangsinnleggelse i psykiatrisk institusjon
Pingvinen 2013 Tvang i hjemmet
Marius Prytz 2019 "It's not a life of war and conflict": experienced therapists' views on negotiating a therapeutic alliance in involuntary treatment
Magne Brekke Rabben 2019 Humane treatment versus means of control: coercive measures in Norwegian high-security psychiatry, 1895–1978
Ramdal, Sigrid Caroline Skaug 2013 Gjennom underkastelse mot selvstendighet
Memona Rehman 2018 Should Dignity be Compromised?- Contextualizing the Relation Between Coercive Treatment and Dignity, from the Perspective of Persons with Experience from Norwegian Mental Health Care Facilities.
Reitan, Solveig Klæbo 2017 Use of mechanical and pharmacological restraint over an eight-year period and its relation to clinical factors
Henriette Riley 2014 ‘When coercion moves into your home’ – a qualitative study of patient experiences with outpatient commitment in Norway
Henriette Riley 2016 When coercion moves into your home. A study of outpatient commitment in Northern Norway
Henriette Riley 2019 The use of outpatient commitment in Norway: Who are the patients and what does it involve?
Hanne Risa 2005 Tvingende nødvendig?
Roaldset, J. O. 2013 Can lipid analysis help identify repeatedly violent patients after discharge from acute psychiatry?
John Olav Roaldset 2010 Patients' own statements of their future risk for violent and self-harm behaviour: A prospective inpatient and post-discharge follow-up study in an acute psychiatric unit
Ole Herman Robak 1997 Tvangsinnleggelser i psykiatrien
Randi Rosenqvist 2009 Rettspsykiatri
Rotvold, K. 2014 Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors' experiences of being pressured
Jorun Rugkåsa 2018 The use of outpatient commitment in Norway: Who are the patients and what does it involve?
Torleif Ruud 2019 Hva er skjerming? Utvikling av kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern
Siv Helen Rydheim 2013 Viktige stemmer
Siv Helen Rydheim 2012 Egne erfaringer med tvang i psykisk helsevern : en artikkel om tvangsproblematikk sett fra et brukerperspektiv
Siv Helen Rydheim 2012 Tvangsinnleggelser som praksis kan ikke fortsette
Rø, Marit 2012 Diskurser i psykisk helsevern: En analyse av hvordan selvbestemmelse og tvang kommuniseres i psykisk helsevern
Ketil Røtvold 2017 How involuntary admission might have been avoided: An interview study of referring general practitioners
Ketil Røtvold 2015 Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors’ experiences of being pressured
Ketil Røtvold 2016 Involuntary psychiatric admission: how the patients are detected and the general practitioners’ expectations for hospitalization. An interview-based study
Kariann Olsen Salte 2015 Forverringskriteriet i psykisk helsevernloven – strenge lovgiverintensjoner, liberal domstolspraksis?
Sandholm, Kjetil 2014 Pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse - En kvalitativ undersøkelse av pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse til tvungent psykisk helsevern.
Anna Vattekar Sandvoll 2019 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern
Sebergsen, K. 2014 Being in a process of transition to psychosis, as narrated by adults with psychotic illnesses acutely admitted to hospital
Ida Cecilie Holten Sem 2019 Tvungent psykisk helsevern - med hovedvekt på psykisk helsevernloven § 3-3
SIFER 2014 Bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i psykisk helsevern i 2012
Natalie Christine Simensen 2018 Hvilke organisatoriske trekk er forbundet med redusert risiko for bruk av mekaniske tvangsmidler i det psykiske helsevernet
Gill Surjit Singh 2007 Bruk av tvangsmidler i en akutt avdeling. Kan kartlegging av bruk av tvangsmidler være grunnlagsmateriale for å bedre psykiatrisk sykepleie til pasienter i en akutt krise og dermed bidra til å redusere bruken av tvangsmidler?
Aina Skorpen 2009 Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser
Skorpen, F. 2014 Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital
Skorpen, F. 2014 Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no