TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Alle forfattere

Forfatter Year of Publication Tittel
Reidar Pedersen 2017 Etikk i psykiske helsetjenester
Pingvinen 2013 Tvang i hjemmet
Ramdal, Sigrid Caroline Skaug 2013 Gjennom underkastelse mot selvstendighet
Henriette Riley 2014 ‘When coercion moves into your home’ – a qualitative study of patient experiences with outpatient commitment in Norway
Henriette Riley 2016 When coercion moves into your home. A study of outpatient commitment in Northern Norway
Hanne Risa 2005 Tvingende nødvendig?
Roaldset, J. O. 2013 Can lipid analysis help identify repeatedly violent patients after discharge from acute psychiatry?
John Olav Roaldset 2010 Patients' own statements of their future risk for violent and self-harm behaviour: A prospective inpatient and post-discharge follow-up study in an acute psychiatric unit
Ole Herman Robak 1997 Tvangsinnleggelser i psykiatrien
Randi Rosenqvist 2009 Rettspsykiatri
Rotvold, K. 2014 Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors' experiences of being pressured
Jorun Rugkåsa 2018 The use of outpatient commitment in Norway: Who are the patients and what does it involve?
Siv Helen Rydheim 2013 Viktige stemmer
Siv Helen Rydheim 2012 Egne erfaringer med tvang i psykisk helsevern : en artikkel om tvangsproblematikk sett fra et brukerperspektiv
Siv Helen Rydheim 2012 Tvangsinnleggelser som praksis kan ikke fortsette
Rø, Marit 2012 Diskurser i psykisk helsevern: En analyse av hvordan selvbestemmelse og tvang kommuniseres i psykisk helsevern
Ketil Røtvold 2017 How involuntary admission might have been avoided: An interview study of referring general practitioners
Ketil Røtvold 2015 Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors’ experiences of being pressured
Ketil Røtvold 2016 Involuntary psychiatric admission: how the patients are detected and the general practitioners’ expectations for hospitalization. An interview-based study
Kariann Olsen Salte 2015 Forverringskriteriet i psykisk helsevernloven – strenge lovgiverintensjoner, liberal domstolspraksis?
Sandholm, Kjetil 2014 Pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse - En kvalitativ undersøkelse av pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse til tvungent psykisk helsevern.
Sebergsen, K. 2014 Being in a process of transition to psychosis, as narrated by adults with psychotic illnesses acutely admitted to hospital
SIFER 2014 Bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i psykisk helsevern i 2012
Gill Surjit Singh 2007 Bruk av tvangsmidler i en akutt avdeling. Kan kartlegging av bruk av tvangsmidler være grunnlagsmateriale for å bedre psykiatrisk sykepleie til pasienter i en akutt krise og dermed bidra til å redusere bruken av tvangsmidler?
Aina Skorpen 2009 Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser
Skorpen, F. 2014 Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital
Skorpen, F. 2014 Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital
Helle Therese Stangstuen 2015 Min stemme ble ikke hørt. Opplevelse av krenkelser hos pasienter i psykisk helsevern og følger for deres identitet - en kvalitativ undersøkelse.
Stavenes, Katrina Øvsthus 2013 Tvangsmedisinering i psykiatrien. Adgangen til tvangsmedisinering etter phlsvl. § 4-4
Steenfeldt-Foss, Henrik Horverak 2015 Domstolsprøving av tvangsvedtak innen psykisk helsevern En fremstilling av reglene i tvl. kap. 36 med utgangspunkt i phlsvl. § 7-1
Stensrud, B. 2016 "Care or control?": a qualitative study of staff experiences with outpatient commitment orders
Stensrud, B. 2015 'Responsible, but Still not a Real Treatment Partner': A Qualitative Study of the Experiences of Relatives of Patients on Outpatient Commitment Orders
Bjørn Stensrud 2016 Experiences with outpatient commitment orders from the perspectives of patients, relatives and staff - A qualitative study
Bjørn Stensrud 2015 “Life on Hold”: A Qualitative Study of Patient Experiences with Outpatient Commitment in Two Norwegian Counties
Stokmo, Hege 2014 Helsearbeidernes erfaringer med hvordan krav om modelltrofasthet virker inn på brukermedvirkning i ACT-team
Emilie Storli 2018 Vi bruker jo ikke tvang for å straffe noen
Marius Storvik 2009 Tvang i barnevern og psykiatri : vurdering av verdiriktighet
Marius Storvik 2017 Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern
Stuen, Hanne Kilen 2015 Increased influence and collaboration: a qualitative study of patients’ experiences of community treatment orders within an assertive community treatment setting
Sture, Henriette Endresen 2015 Tvang - En nødvendig krenkelse?
Støvind, H 2012 Bedre tid med brukerstyrte innleggelser
Edel J Svendsen 2018 Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study
Marit Følsvik Svindseth 2010 A Study of Humiliation, Narcissism and Treatment Outcome in Patients Admitted to Psychiatric Emergency Units
Marit F. Svindseth 2007 Patients’ experience of humiliation in the admission process to acute psychiatric wards
Svindseth, Marit F. 2013 Perceived humiliation during admission to a psychiatric emergency service and its relation to socio-demography and psychopathology
Marit F. Svindseth 2010 A study of outcome in patients treated at a psychiatric emergency unit
Marit F Svindseth 2015 Opplevd krenkelse i innleggelsessituasjonen til akuttpsykiatrisk avdeling og assosiasjoner til negative hendelser samt kjønnsforskjeller (norsk utgave)
Marit F. Svindseth 2008 Narcissism in patients admitted to psychiatric acute wards: its relation to violence, suicidality and other psychopathology
Irene Syse 2016 Clinical ethics committees – also for mental health care? The Norwegian experience
Aslak Syse 2016 Psykisk helsevernloven med kommentarer

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no