TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Alle forfattere

Forfatter Year of Publication Tittel
Helle Therese Stangstuen 2015 Min stemme ble ikke hørt. Opplevelse av krenkelser hos pasienter i psykisk helsevern og følger for deres identitet - en kvalitativ undersøkelse.
Stavenes, Katrina Øvsthus 2013 Tvangsmedisinering i psykiatrien. Adgangen til tvangsmedisinering etter phlsvl. § 4-4
Steenfeldt-Foss, Henrik Horverak 2015 Domstolsprøving av tvangsvedtak innen psykisk helsevern En fremstilling av reglene i tvl. kap. 36 med utgangspunkt i phlsvl. § 7-1
Stensrud, B. 2016 "Care or control?": a qualitative study of staff experiences with outpatient commitment orders
Stensrud, B. 2015 'Responsible, but Still not a Real Treatment Partner': A Qualitative Study of the Experiences of Relatives of Patients on Outpatient Commitment Orders
Bjørn Stensrud 2016 Experiences with outpatient commitment orders from the perspectives of patients, relatives and staff - A qualitative study
Bjørn Stensrud 2015 “Life on Hold”: A Qualitative Study of Patient Experiences with Outpatient Commitment in Two Norwegian Counties
Stokmo, Hege 2014 Helsearbeidernes erfaringer med hvordan krav om modelltrofasthet virker inn på brukermedvirkning i ACT-team
Emilie Storli 2018 Vi bruker jo ikke tvang for å straffe noen
Marius Storvik 2009 Tvang i barnevern og psykiatri : vurdering av verdiriktighet
Marius Storvik 2017 Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern
Stuen, Hanne Kilen 2015 Increased influence and collaboration: a qualitative study of patients’ experiences of community treatment orders within an assertive community treatment setting
Sture, Henriette Endresen 2015 Tvang - En nødvendig krenkelse?
Støvind, H 2012 Bedre tid med brukerstyrte innleggelser
Edel J Svendsen 2018 Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study
Marit Følsvik Svindseth 2010 A Study of Humiliation, Narcissism and Treatment Outcome in Patients Admitted to Psychiatric Emergency Units
Marit F. Svindseth 2007 Patients’ experience of humiliation in the admission process to acute psychiatric wards
Svindseth, Marit F. 2013 Perceived humiliation during admission to a psychiatric emergency service and its relation to socio-demography and psychopathology
Marit F. Svindseth 2010 A study of outcome in patients treated at a psychiatric emergency unit
Marit F Svindseth 2015 Opplevd krenkelse i innleggelsessituasjonen til akuttpsykiatrisk avdeling og assosiasjoner til negative hendelser samt kjønnsforskjeller (norsk utgave)
Marit F. Svindseth 2008 Narcissism in patients admitted to psychiatric acute wards: its relation to violence, suicidality and other psychopathology
Irene Syse 2016 Clinical ethics committees – also for mental health care? The Norwegian experience
Aslak Syse 2006 Det menneskerettslige vernet mot frihetsberøvelse og tvang i behandlingsøyemed innenfor psykiatrien
Aslak Syse 2002 Tvang og tilsyn i private hjem
Aslak Syse 2016 Psykisk helsevernloven med kommentarer
Aslak Syse 1997 Ulike regler - lik lovforståelse? Om tvangsregulering og verdikonflikter i nordisk psykiatri
Aslak Syse 2018 Store endringer i psykisk helsevernloven
Oddvar Sæther 2013 Makt, avmakt og psykisk helse. Etiske perspektiver ved bruk av tvang
Nina Sørensen 2007 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern: Særreaksjon for strafferettslig utilregnelige lovbrytere.
Knut W. Sørgaard 2013 Treatment needs, diagnoses and use of services for acutely admitted psychiatric patients in northwest Russia and northern Norway
Knut W. Sørgaard 2007 Satisfaction and coercion among voluntary, persuaded/pressured and committed patients in acute psychiatric treatment
Knut W. Sørgaard 2004 Patients’ perception of coercion in acute psychiatric wards. An intervention study
Eirik Tanberg 2011 Tvangshjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4A
Tande, Marina Liz 2012 Tvang som ressurs?
Terkelsen, T. B. 2016 Fear, danger and aggression in a Norwegian locked psychiatric ward: Dialogue and ethics of care as contributions to combating difficult situations
Toril Borch Terkelsen 2012 Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand. Erfaringer fra feltarbeid
Toril B. Terkelsen 2010 Håndtering av engler og UFOer i psykiatrisk avdeling. En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres.
Toril B. Terkelsen 2014 The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis
Anine Terland 2010 Samme bruker - ulike lovbestemmelser - samme rettsikkerhet? Om bruk av tvang hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A
Vera Thorvarsdottir 2015 Ansattes subjektive opplevelse med å bli utsatt for krenkelser på arbeidsplassen i psykisk helsetjeneste - en kvalitativ studie
Arne Thorvik 2012 Noen ganger er det kanskje nødvendig. Om egenopplevelse av tvunget vern ved suicidalitet
Joar Tranøy 1993 I sinnssykehusets vold: innlagtes motstand mot legemlig behandling ved Gaustad sykehus
Tøgersen, K 2014 Psykiatriske tvangsinnleggelser i Østfold i 2000 og 2010
Terje Tørrissen 2007 Tvangsinnleggelser i en akuttpsykiatrisk post
Ugstad, Kristian Nordal 2013 Understanding and interpreting the process behind compulsory admissions: A qualitative study
Valenti, Emanuele 2015 Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries
Henrik Vedum 2016 Forsvarlig helsehjelp i tvungent psykisk helsevern
Veland, Martin 2014 Jobber for mindre tvang. Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.
Veland, Martin 2016 Bruker mindre tvang
Terje Vestheim 2011 Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold - effekt av TID og trygghet

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no