TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Alle forfattere

Forfatter Year of Publication Tittel
Tor Egil Viblemo 2017 Evaluering av kvaliteten på tvangsvedtak
Froukje Weidema 2016 Working towards implementing moral case deliberation in mental healthcare: Ongoing dialogue and shared ownership as strategy
Nina Camilla Wergeland 2007 Skjerming - ei tvitydig omsorg : kva kan vere best muleg skjerming for personar i psykotisk krise?
WSO 2014 Menneskerettighetsarbeidet 2014
Rolf Wynn 1996 Polar day and polar night: month of year and time of day and the use of physical and pharmacological restraint in a north Norwegian university psychiatric hospital
Rolf Wynn 2003 Staff's Choice of Formal And Informal Coercive Interventions In Psychiatric Emergencies
Rolf Wynn 2015 Involuntary psychiatric admission: The referring general practitioners’ assessment of patients’ dangerousness and need for psychiatric hospital treatment
Rolf Wynn 2003 Staff's attitudes to the use of restraint and seclusion in a Norwegian university psychiatric hospital
Rolf Wynn 2015 The Use of Physical Restraint in Norwegian Adult Psychiatric Hospitals
Wynn, Rolf 2007 Attitudes to coercion among health-care workers and the general public in Norway
Rolf Wynn 2004 Restraint and seclusion in a Norwegian university psychiatric hospital
Rolf Wynn 2007 Psychiatric inpatients' experiences with restraint
Rolf Wynn 2007 Psychologists and coercion: Decisions regarding involuntary psychiatric admission and treatment in a group of Norwegian psychologists
Rolf Wynn 2011 Attitudes to coercion at two Norwegian psychiatric units
Rolf Wynn 2006 Coercion in psychiatric care: clinical, legal, and ethical controversies
Rolf Wynn 2006 Patients' Satisfaction and Self-Rated Improvement Following Coercive Interventions
Rolf Wynn 2018 Involuntary admission in Norwegian adult psychiatric hospitals: a systematic review
Rolf Wynn 2002 Medicate, restrain or seclude? Strategies for dealing with violent and threatening behaviour in a Norwegian university psychiatric hospital
Bjørn Henning Østenstad 2018 Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten
Tine Mari Østnæs 2011 Tvang i psykisk helsevern : en kritisk gjennomgang av tvangsbegrepet, forekomst og effekter av tvangsbruk
Christine Øye 2013 Psykisk helsearbeid i et makt- og kontrollperspektiv
Linda-Merethe Øye 2010 Tvang eller ikke tvang, er ikke spørsmålet

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no