Forfatter Year of Publication Tittel
Terkelsen, T. B. 2016 Fear, danger and aggression in a Norwegian locked psychiatric ward: Dialogue and ethics of care as contributions to combating difficult situations
Toril Borch Terkelsen 2012 Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand. Erfaringer fra feltarbeid
Toril B. Terkelsen 2010 Håndtering av engler og UFOer i psykiatrisk avdeling. En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres.
Toril B. Terkelsen 2014 The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis
Anine Terland 2010 Samme bruker - ulike lovbestemmelser - samme rettsikkerhet? Om bruk av tvang hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A
Vera Thorvarsdottir 2015 Ansattes subjektive opplevelse med å bli utsatt for krenkelser på arbeidsplassen i psykisk helsetjeneste - en kvalitativ studie
Arne Thorvik 2012 Noen ganger er det kanskje nødvendig. Om egenopplevelse av tvunget vern ved suicidalitet
Joar Tranøy 1993 I sinnssykehusets vold: innlagtes motstand mot legemlig behandling ved Gaustad sykehus
Tøgersen, K 2014 Psykiatriske tvangsinnleggelser i Østfold i 2000 og 2010
Terje Tørrissen 2007 Tvangsinnleggelser i en akuttpsykiatrisk post
Ugstad, Kristian Nordal 2013 Understanding and interpreting the process behind compulsory admissions: A qualitative study
Valenti, Emanuele 2015 Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries
Henrik Vedum 2016 Forsvarlig helsehjelp i tvungent psykisk helsevern
Veland, Martin 2016 Bruker mindre tvang
Veland, Martin 2014 Jobber for mindre tvang. Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.
Terje Vestheim 2011 Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold - effekt av TID og trygghet
Tor Egil Viblemo 2017 Evaluering av kvaliteten på tvangsvedtak
Froukje Weidema 2016 Working towards implementing moral case deliberation in mental healthcare: Ongoing dialogue and shared ownership as strategy
Nina Camilla Wergeland 2007 Skjerming - ei tvitydig omsorg : kva kan vere best muleg skjerming for personar i psykotisk krise?
WSO 2014 Menneskerettighetsarbeidet 2014
Rolf Wynn 2002 Medicate, restrain or seclude? Strategies for dealing with violent and threatening behaviour in a Norwegian university psychiatric hospital
Rolf Wynn 2018 Involuntary admission in Norwegian adult psychiatric hospitals: a systematic review
Rolf Wynn 2006 Patients' Satisfaction and Self-Rated Improvement Following Coercive Interventions
Rolf Wynn 1996 Polar day and polar night: month of year and time of day and the use of physical and pharmacological restraint in a north Norwegian university psychiatric hospital
Rolf Wynn 2015 Involuntary psychiatric admission: The referring general practitioners’ assessment of patients’ dangerousness and need for psychiatric hospital treatment
Rolf Wynn 2003 Staff's Choice of Formal And Informal Coercive Interventions In Psychiatric Emergencies
Rolf Wynn 2015 The Use of Physical Restraint in Norwegian Adult Psychiatric Hospitals
Rolf Wynn 2003 Staff's attitudes to the use of restraint and seclusion in a Norwegian university psychiatric hospital
Wynn, Rolf 2007 Attitudes to coercion among health-care workers and the general public in Norway
Rolf Wynn 2004 Restraint and seclusion in a Norwegian university psychiatric hospital
Rolf Wynn 2007 Psychiatric inpatients' experiences with restraint
Rolf Wynn 2007 Psychologists and coercion: Decisions regarding involuntary psychiatric admission and treatment in a group of Norwegian psychologists
Rolf Wynn 2011 Attitudes to coercion at two Norwegian psychiatric units
Rolf Wynn 2006 Coercion in psychiatric care: clinical, legal, and ethical controversies
Bjørn Henning Østenstad 2018 Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten
Tine Mari Østnæs 2011 Tvang i psykisk helsevern : en kritisk gjennomgang av tvangsbegrepet, forekomst og effekter av tvangsbruk
Christine Øye 2013 Psykisk helsearbeid i et makt- og kontrollperspektiv
Linda-Merethe Øye 2010 Tvang eller ikke tvang, er ikke spørsmålet

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no