TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Kontakt oss

Post- og besøksadresse:

TvangsForsk
Universitetssykehuset Nord Norge HF
Postboks 6124
9291 Tromsø

 

Erlend Bugge
Leder
erlend.bugge@unn.no

Telefon: 405 10 007

 

Kent Jensen
Koordinator/webredaktør
kent.jensen@unn.no

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no