Post- og besøksadresse:

TvangsForsk
Universitetssykehuset Nord Norge HF
Postboks 6124
9291 Tromsø

 

Erlend Bugge
Leder
erlend.bugge@unn.no

Telefon: 405 10 007

 

Kent Jensen
Koordinator/webredaktør
kent.jensen@unn.no

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no