TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Staff attitudes and thoughts about the use of coercion in psychiatric acute wards

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no