TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Omsorgens tvetydighet ved bruk av skjerming

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no