TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Attitudes among stakeholders towards compulsory mental health care in Norway

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no