TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Staff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway

TittelStaff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway
PublikasjonstypeNorske doktorgrader
År for utgivelse2011
ForfattereHusum, TL
Academic DepartmentMedisinske fakultet
DegreeDoktor
UniversityUniversitetet i Oslo
ByDUO. Digitale utgivelser for UIO
Thesis TypeDoktor
URLhttps://www.duo.uio.no/handle/123456789/27999
EtikettTvangsbehandling, Tvangsmidler

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no