TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no